'.$naam.' behoort tot de basis en kan niet verwijderd worden.
'; } }else{ $errmsg = 'Er zijn nog items gevonden in de type tabel. Verwijder deze eerst.
'; } } } } echo '
afmelden
'.$errmsg.'
'; $result = mysql_query("SELECT * FROM produktsoort"); for($i = 0; $i < mysql_num_rows($result); $i++) { $soort_id = mysql_result($result, $i, "id"); $naam = mysql_result($result, $i, "naam"); $botanischenaam = mysql_result($result, $i, "botanischenaam"); $groeigebied = mysql_result($result, $i, "groeigebied"); $boombeschrijving = mysql_result($result, $i, "boombeschrijving"); $toepassing = mysql_result($result, $i, "toepassing"); $soortopmerkingen = mysql_result($result, $i, "opmerkingen"); echo ''; } if($bewerksoort_id!=""){ $result = mysql_query("SELECT * FROM produktsoort WHERE id = '".$bewerksoort_id."'"); $bsoort_id = mysql_result($result, 0, "id"); $bnaam = mysql_result($result, 0, "naam"); $bbotanischenaam = mysql_result($result, 0, "botanischenaam"); $bgroeigebied = mysql_result($result, 0, "groeigebied"); $bboombeschrijving = mysql_result($result, 0, "boombeschrijving"); $btoepassing = mysql_result($result, 0, "toepassing"); $bsoortopmerkingen = mysql_result($result, 0, "opmerkingen"); $bttext = 'aanpassen'; }else{$bttext = 'toevoegen';} echo '
alle artikelen
- '.$naam.' - bewerken - verwijderen
'; echo '
Naam:
Botanische naam:
Groeigebied:
Boomomschrijving:
Toepassing:
Opmerkingen:
'; }else{ echo '
- - - Beheersgedeelte - - -
Gebruikersnaam
Wachtwoord
'; } require "bottom.php"; ?>