Er zijn nog items gevonden in de voorraad tabel. Verwijder deze eerst.
'; } } echo '
afmelden
'.$errmsg.'
'; $result = mysql_query("SELECT * FROM produktsoort WHERE id = '".$soort_id."'"); $naam = mysql_result($result, 0, "naam"); echo ''; $result2 = mysql_query("SELECT * FROM produkttype WHERE soort_id = '".$soort_id."'"); for($i = 0; $i < mysql_num_rows($result2); $i++) { $type_id = mysql_result($result2, $i, "id"); $omschrijving = mysql_result($result2, $i, "omschrijving"); $type_weergave = mysql_result($result2, $i, "type_weergave"); echo ''; } if($action=="bewerk"){ $result = mysql_query("SELECT * FROM produkttype WHERE id = '".$id."'"); $id = mysql_result($result, 0, "id"); $bomschrijving = mysql_result($result, 0, "omschrijving"); $btype_weergave = mysql_result($result, 0, "type_weergave"); $btabelbeschrijving = mysql_result($result, 0, "tabelbeschrijving"); if($btype_weergave=='tabel'){$selected='selected';} $bttext = 'aanpassen'; }else{$bttext = 'toevoegen';} echo '
alle artikelen
- '.$naam.' -
- - '.$omschrijving.' - - bewerken - verwijderen
'; echo '
Omschrijving:
Type Weergave:
Tabelbeschrijving:
'; } require "bottom.php"; ?>